ITor Helge.jpg

Kontorets hovedfokus har hele tiden vært å skape unike, prisgunstige og bærekraftige prosjekter med moderne regionaltilpasset arkitektur av høy kvalitet. Dette der arkitekten oftest er med i prosessen i tett samarbeid med tiltakshaver helt frem til ferdigstilling. Videreføring av god bergensarkitektur, det tidløse enkle, med optimal tilpasning til terrenget og situasjonen på stedet, vektlegges også alltid sterkt.

Erfaringen har da vist at grundig planlegging i søknadsprosessen og videre detaljerte arbeidstegninger og anbudsbeskrivelser med god oppfølging på byggeplassen i tett samarbeid med håndtverkerene har lønt seg. Videre har dette samtidig også gitt en gjensidig trygghet i byggeprosessen for både tiltakshavere og de utførende _ mao. en god kvalitetssikring.                

Jeg har vel 30 års allsidig praksis i flere kontorfelleskap, der arbeidet med alt fra større til de mindre prosjekter (tiltaksklasse 1- 3),  med hovedvekt  av eneboliger i Bergensregionen, pluss en del prosjekter ellers i Hordaland og Nord Rogaland mm. Kontoret har i denne perioden vært et av Bergens mest velrennomerte, publisert i en rekke artikler i aviser, tidskrifter og arkitekturbøker mm. _ der bla. for Enebolig Olsen/ Snartland på Kråkenes er tildelt  Bergen kommunes arkitekturpris 1999 /  blandt de ca. 20 utvalgte bygninger til Bergen Arkitektforenings 100 års jubileumsbok og jubileumsutstilling i 2008. Ellers premiert i åpne norske arkitektkonkurranser (NAL) om byforming ; som forfatter av 3. premie Haugesund sentrum og medforfatter 1. premie Torget/ Torgalmenningen i Bergen.

Jeg har også i senere år hatt stor interesse/ vært engasjert med utfordrende oppgaver med tilbygg og oppgradering av eldre fredete bygninger i Bergen sentrum, ref. Grand Hotel Terminus/ tiltakskl. 3.  Men har også lang erfaring med om- og tilbygg bolighus mm.

 I tillegg til hovedbasen i Bergen er det også tilrettelagt for å kunne drive kontoret periodevis fra Lindanger i Tysvær ved Haugesund.  Ta gjerne kontakt dersom du/ dere har byggeplaner _ enten det er prosjekter med nybygg, tilbygg eller endring av eldre bebyggelse.

                                                     

   

                                       

 

Curiculum  Vitae  (CV)  TOR HELGE VALEN,    versjon 2018-1          

 

FAKTA :                 Født 24. november 1960 i Haugesund.

                               Egen praksis ;  Sivilarkitekt Tor Helge Valen MNAL. 1990- 2009 (enkelmannsforetak)

                                                         Sivilarkitekt Tor Helge Valen AS , 2009-        (aksjeselskap)

                               Medlemskap ;  Norske Arkitekters Landsforbund, NAL og Arkitektbedriftene (tidl. NPA)        

 

UTDANNELSE  :   Haugesund Gymnas ,     Examen Artium Naturfaglinjen 1979.

                               Norges Tekniske Høyskole ,  Examen Arkitektavdelingen 1985 ;  Sivilarkitekt

 

VERV :                   Bergen  Arkitektforening (BAF) ,  styremedlem  1988 -90.

                                        Redaksjon Arkitekturguide Bergen 2007-08 og 2013.

                                        Valgkomite 1995 - 2003

                                        Revisor 2007- 2018

                               Tilsynsutvalget for byens utseende (TFBU), Bergen kommune, medlem 2008 -11 /

Rådet for Byforming og Arkitektur (RBA), Bergen kommune, medlem 2011 -19,                 

                               Norges Privatpraktiserende Arkitekter (NPA),  Bergen & Hordaland, kasserer / styremedlem 1993 -96.

 

PRISER :     Bergen kommunes arkitekturpris 1999.  Enebolig Olsen / Snartland, Kråkenesdalen

 

PRESENTASJONER :  Egen fritidsbolig, Lindanger ; Bergens Tidende, Hus & Hjem + Aftenposten mfl. av Shibsted´s nettaviser 31. august 2018

bt.no/nyheter/lokalt/i/QlkLG4/Arkitektens-lure-revehi

                           Grand Hotel Terminus, tilbygg mm, 2016 : grandterminus.no/moterom/terminus-forum/

weber-norge.no/moertel-fasade/referanser/referanser-moertel-og-fasade/historisk-puss-paa-nybygg.html

Enebolig Olsen (Friele) ;        Bergen arkitekturguide 2008/ 14

ba.no/bolig/betalte-17-mill-for-hus-som-ikke-var-til-salgs/s/1-41-4432877

Enebolig Ylvisåker / Velde ; Byggekunst nr. 3 2004

                                                                           MUR, nr. 3, 2006.

          Enebolig Wiik;                    TV 2 Lørdagsmagasinet 16.okt. 2004

                                                                            Bergen arkitekturguide 2008/ 14

                                                                            MUR, nr. 1, 2006.

                              Enebolig Hatletvedt ;             Byggekunst nr. 3 2004

                              Fritidsbolig Bøen ;                Bergens Tidende , Hus & Hjem 24.okt. 2003

                                                                             BONYTT, hjem & fritid nr. 12/ 2003.

                                                                             Byggekunst nr. 3 2004

                                                                             Klikk.no (bonytt) / Dagbladet 23.03.2012

Enebolig Heiervang ;             Norsk Arkitekturmuseums årbok 2003

                                                                             Bergensavisen (BA)  18. mai 2003

                                                                             Byggekunst nr. 3 2004

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008

       Enebolig Lepsøe  ;                  Byggekunst nr. 3 2004

                    Enebolig Kobbeltvedt Meyer Nilsen ; Bergens Tidende , Hus & Hjem 3.nov. 2000

                                                                             BONYTT, hjem & fritid nr. 8/ 2001.

                                                                             Byggekunst nr. 3 2004

                                                                             Vestlandshistorie, bind 3 2006

                               Enebolig Sivertsen ;   BONYTT, hjem& fritid nr. 1/ 2001.

                                                                             Byggekunst nr. 3 2004

                          Enebolig Olsen / Snartland ;  Norsk Arkitekturmuseums årbok 2000 

                                                                             Bergens Tidende, Hus & Hjem 26.mai 2000

                                                                             Baf nytt nr. 3  2000        

                                                                             BONYTT, hjem & fritid nr. 9/ 2000.

                                                                             Dagens Næringsliv lørdag 25.11.2000.

                                                                             Byggekunst nr. 3, 2004

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008/ 14

                                                                             Bergen Arkitektforengs 100års jubileumsutstilling 2008/ + bok

                             Enebolig Lundekvam ;           Norsk Arkitekturmuseums årbok 1999 

                                                                             Bergens Tidende, Hus & Hjem 22.jan. 1999

                                                                             Baf nytt nr. 2 1999

                                                                             BONYTT, hjem& fritid nr. 9/ 1999.

                                                                             CASAS INTERNATIONAL (Argentina) 2000

                                                                             Byggekunst nr. 3, 2004

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008/ 14

  Enebolig Magnus / Bjørnsen ;  Norsk Arkitekturmuseums årbok 1997 

                                                                             Bergens Tidende, Hus & Hjem, 5.des 1998

                                                                             BONYTT, hjem& fritid nr. 8/ 1998.

                                                                             Byggekunst nr. 3, 2004

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008/ 14

                           Enebolig Nordtveit / Strand ;   Norsk Arkitekturmuseums årbok 1996 

                                                                             Bergens Tidende , 29. sept  1996

                                                                             Byggekunst nr. 3 2004

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008/ 14

Om- tilbygg generasjonsbolig Nygard / Valen  ; Byggekunst nr. 3, 2004,

                                                                               Weber (Leca) 2011

                                                                             Bergens Tidene, Hus & Hjem 11. mars 2016    

  Bolig Bakka Bispenggt. 12B ;  Mur (arkitektur & byggeteknikk) nr 3, 1996

                                                                             Bolighus i Leca1995

Regnbueåsen barnehage ;    Norsk Arkitekturmuseums årbok 1995 

                                                                              Bergens Tidende m21. april 1995

                                                                             Byggeskikk (husbanken) nr. 2, 1996

                                                                             Glass & fasade

                                                                             Bygg for vår tid 

                                                                             Bergen arkitekturguide 2008/ 14

PUBLIKASJONER:  Ark. Leif Grung 1896-1945 ; Norsk Arkitekturmuseums årbok 1995 

                                                                               (samarbeid m/  Tom Louis Pedersen)

 

KONKURRANSER :  Fjell Rådhus - medforfatter 1. pr. innbudt konkurranse 1985.

                                  Folkets hus - medforfatter  1. pr. innbudt konkurranse 1985.

                                  Byen og Sundet, Hgsd - forfatter 3.pr. åpen NAL konkurranse 1988.

                                  Torget - Torgalmenningen - medforfatter 1.pr. åpen NAL konkurranse.1990.

                                  Serviceboliger Nedre Eidfjord - forfatter 1.pr. åpen konkurranse 1991.

                                  Boligutstilling Regnbueåsen - medforfatter 1.pr. nordisk konkurranse. 1992.

                                  FRG flystasjon Gardermoen  - medforfatter i prekval. konkurranse 1993.

                                  Lægreid skule Eidfjord - forfatter vinnerutkast innbudt konkurranse 1995.

                                  Slakthustomten, Bergen - medforfatter vinnerutkast innbudt konkurranse 1998.

 

PRAKSIS 1985-90 ;  Medarbeider hos ark. Andersen & Irgens (1985-87)  og Arkon A/S, (1987-90).

 

PRAKSIS 1990 -  :    Egen praksis; siv.ark.Tor Helge Valen AS - utvalgte prosjekter ;

    Enebolig Bachmann, Gardstøl, Hgsd. 1985. Detaljprosj., bygget 1986.

    Byen og Sundet, Haugesund, 3.pr. NAL konkurranse byforming 1988.

    Aarland & Kjelsaas ,Nygårdsviken. Bebyggelseplan 7 boliger -91    

    Jussfakultet, Dragefjellet. medforfatter konk.prosjekt (apal) -91.

    Granåsen barnehage & bolig, Hurum, detaljprosjekt, bygget -91.

    Serviceboliger Nedre Eidfjord. m/ fellesarealer. Detaljprosj.,bygget -92.

    Primex A/S,  Karmøy. Påbygg næringsmiddelbedrift, detaljprosjekt -92

    Regnbueåsen, Bergen, medforfatter 1. pr. nordisk konkurranse boligutstilling -92

    Enebolig Tvedte/ Vik, Fanahammeren.  detaljprosjekt, bygget -92.

    Oljemuseum/ hurtigbåtterminal, Stavanger.  konk.prosjekt (apal) -92.

    Serviceboliger Øvre Eidfjord. m/ fellesarealer ,detaljprosj.-93, bygget -94.

    Regnbueåsen barnehage,(B K ),Yggdrasil, detaljprosj. -93, bygget -94

    Bispenggt. 12B, Bakka, bolighus, om-/påbygning,detaljprosj./bygget -93

    Enebolig Nygaardsvik/ Andresen, Søvikneset, detaljprosjekt/ bygget  -94.

    Dobbelenebolig  Bellevue (1934), rekonstr.& rehabilitering etter brann -94/95

    Generasjonsbolig Nygard/ Valen, Hjellestad, Bergen detaljpr. / bygget -94/-95.

    Enebolig Nordtveit / Strand,  Tveiterås, detaljprosjekt/ bygget -95.

    Enebolig Magnus / Bjørnsen,  Tveiterås, detaljprosjekt/ bygget -95/-96.

    Lægreid skule.  Eidfjord, detaljprosjekt-95/ bygget -96.

    Enebolig Gytre,  Tertnes, detaljprosjekt/ bygget -96.

    Generasjonsbolig Bergan/ Grimstad,Grimstad,Bergen detaljpr./ bygget -96/ -97.

    Enebolig Lundekvam, Kvitura,Grimstadneset, detaljprosjekt/ byggest- 97/ -98.

    Enebolig Tangen, Kvitura,Grimstadneset, prosjekt -96/ -97.

    Garasje/ uthus Grung/ Grotmol , Tveiterås, . prosjekt- 97/ bygget -98 

    Enebolig Olsen, Kråkenes, prosjekt- 97/ bygget -98/-99.  

    Enebolig Skurtveit/ Kanstad, Botnegrenda, Fana.  prosjekt- 97 / bygget -98  .

    Hurtigbåtterminal mm Haugesund. Smedasundet, Haugesund kommmune, parallelt skisseprosjekt -97.

    Enebolig Kobbeltvedt Meyer Nilsen, Nesjavegen, Steinestø prosj. -97/ bygget -98/ -99.  

    Enebolig Wiig, Mildevegen 122, Fana.  prosjekt -97.

    Enebolig Aarekol / Christiansen, Drange, Os. prosjekt -98/ bygget 98/ -99.

    Enebolig Sivertsen, Rotvollen, Nordås.  prosjekt -98- / bygget 98/ -99  .

    Fritidsbolig Lerøy, Lerøy, Sund.  prosjekt -98 / bygget -99/ -00

    Bolig Rosenberg ,Haakon Sæthresv.16, Tveiterås, om-/ tilbygg prosjekt- 98/ -99 .

    Enebolig Amundsen/ Nilsen , Brennhaugen, Paradis.  prosjekt -98, bygget -00

    Bolig Grevskott/ Båtnes , Ulriksdal, Bergen. Om-/påbygning prosjekt -98, bygget -00 .

    Bolig Kahrs/ Kvaale , Tveiterås. Om-/påbygning prosjekt -98/ -99.   

    Enebolig Berge, Harald Skjoldsv. 35A, Skjoldnes.  prosjekt- 99/ -00.

    Fritidsbolig Hærem/ Heid, Hamlagrø, Voss.  prosjekt -99- / bygget -99/ -00

    Enebolig Ylvisåker/ Velde, Haakon Sæthresv. 26, Tveiterås.  prosjekt -00, bygget -01

    Enebolig Lepsøe, Eikåsen 10c, Paradis.  prosjekt -00/ bygget -01

    Enebolig Heiervang, Nyhaugåsen 20 , Storetveit  prosjekt -00/ bygget -01/ -02

    Enebolig Halvorsen, Breivikstølen, Godvik.  prosjekt -00/ bygget -02

    Enebolig Bøen, Baløy, Austrheim.  prosjekt- 00 bygget -01 / -02

    Enebolig Hatletvedt, Tjørnhaugen 86, Bønes.  prosjekt -00/ bygget -02.

    Naust Nygard/ Valen, Hjellestadviken, Bergen prosjekt -01 / bygget 02

    Enebolig Wiik, Harald Skjoldsv. 35B, Skjoldnes.  prosjekt- 01 /-02 / bygget -03/ -04.

    Enebolig Sætre, Hellebakken 16, Helleneset.  prosjekt -01 /-02 /bygget -03/ -04.

    Enebolig Arnesen / Bakka, Gml. Synningav. 39b, Hjellestad. prosjekt -02/-03

    Fritidsbolig R & M Valen, Lindanger, Tysvær . prosjekt- 02 bygget 2003.

    Bolig Høgh-Krohn, Gml.Synningav.16,Hjellestad. Om-/tilbygg pr. 02/ 06-10 bygget -03/ -11  

    Enebolig Haugan/ Oulie, Rieber Mohnsv. 3, Paradis  prosjekt -03/ bygget -04.

    Enebolig Olsen, Hjellestadv. 314, Hjellestad  prosjekt -03/ -04/ bygget -04/ -05.

    Enebolig Kallestad, Haugsbrotet 36, Os  prosjekt -03/ -04/ bygget -04/ -05.

    Enebolig Hegreberg / Bruun, Hjellestadvarden 4.  prosjekt- 03/ -04/ bygget -04/ -05.

    Enebolig Fjellbirkeland / Langeland, Nedre Smøråsvegen 5, prosjekt -04/ -05/ bygget.06.

    Enebolig Gaasø / Soldal, Haugen, Øystese, prosjekt- 04/ -05/ bygget.06.

    Fritidsbolig Sundfør, Bjergøy, Sjernarøyene i Ryfylke, prosjekt  -05/ -06 bygget.07.

    Enebolig J. Thorbjørnsen, Hjellestadvegen 288, prosjekt -06/ -07/ bygget.-07/ -08

                                     Fritidsbolig Sjo, Hatten i Øygarden, prosjekt  -07/-08 bygget.08/ -09.

    Enebolig Århus, Geithusvegen 73, Hjellestad prosjekt 08 -12 / bygget -12/ -13

    Enebolig M. Bakka, Gamle Synningavegen 28, prosjekt 07- 08 / bygget -09/-10

    Fritidsbolig Simonsen, Drangsneset 81, til-/ ombygg hytte, prosjekt 07 / bygget -09

    Enebolig Aarlie / Kvinge, Espelandsvegen 262, prosjekt 09- 10 / bygget -10/ -11

    Fritidsbolig Eileraas , Høie i Førresfjorden, Rogaland, prosjekt 10- 11 / bygget -11/-12

    Enebolig Lerøy Jacobsen, Hjellestadvegen 276b, prosjekt 10- 12 / bygget -12/-13

    Enebolig Sætre, Vatnaneset 23, Håkonshella, prosjekt 10-12 / bygget -12/-13    

    Enebolig Hegrenes / Fjell , Kolstien 23 , Landås, prosjekt 11- 14/ bygget -14/-15

    Fritidsbolig Wiik, Bekkjarvik , Austevoll, prosjekt tilbygg 12- 13 og -17/ bygget -13

    Enebolig Allers / Kaland, Søreidneset 25 , Søreide, prosjekt 12- 15 / bygget -15/-16

    Påbygg Grand Hotel Terminus, Zander Kaasgt. 6, Sentrum, prosjekt 12-15/ bygget 15/-16

    Hjeltavik Fruktgård, våningshus/ driftsbygn, Hordnesv. 180, prosjekt 09-16 / bygget -16/-17

    Fritidsbolig Valen, Lindanger 9 , Tysvær i Rogaland, prosjekt 16 -17 / bygget -17